Τραυματισμοί

Εισαγωγή δεδομένων

Εισαγωγή δεδομένων

Tomasz Cybulski
1 Πριν ένα μήνα

Για να προσθέσετε έναν τραυματισμό, επιλέξτε από το αριστερό μενού ημερολόγιο τραυματισμοί < / b> προσθήκη τραυματισμού . Συμπληρώστε τα δεδομένα που απαιτούνται στη φόρμα που εμφανίζεται, ξεκινώντας με το όνομα του τραυματισμένου παίκτη. Ο τραυματισμός που έχει εισαχθεί μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή, π.χ. για να ορίσετε μια ημερομηνία ελέγχου ή το τέλος της θεραπείας.

66.png